Cập nhật vùng thu hoạch Bắc Bộ ngày 11.5.2022    
Cập nhật: 11/05/2022 11:12
Xem lịch sử tin bài

Cập nhật vùng thu hoạch Bắc Bộ ngày 11.5.2022 Cập nhật vùng thu hoạch Bắc Bộ ngày 11.5.2022

Bấm vào đây để xem chi tiết


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO