Liên kết - tiện ích
Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020
Cập nhật: 04:27 - 20/07/2020

Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo số 4407/BC-BNN-TCCB ngày 30/6/2020 tổng kết Chương trình CCHC của Bộ 2011-2020 Báo cáo số 4407/BC-BNN-TCCB ngày 30/6/2020 tổng kết Chương trình CCHC của Bộ 2011-2020
Cập nhật: 02:43 - 30/06/2020

Báo cáo số 4407/BC-BNN-TCCB ngày 30/6/2020 tổng kết Chương trình CCHC của Bộ 2011-2020

Báo cáo số 4190/BC-BNN-PC ngày 22/6/2020 tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo số 4190/BC-BNN-PC ngày 22/6/2020 tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2020
Cập nhật: 01:57 - 22/06/2020

Báo cáo số 4190/BC-BNN-PC ngày 22/6/2020 tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 777/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo số 777/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Cập nhật: 08:27 - 16/06/2020

Báo cáo số 777/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 784/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết 35 quí II-2020 Báo cáo số 784/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết 35 quí II-2020
Cập nhật: 08:15 - 16/06/2020

Báo cáo số 784/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết 35 quí II-2020

Báo cáo số 756/QLCL-KH ngày 10/6/2020 kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo số 756/QLCL-KH ngày 10/6/2020 kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Cập nhật: 02:12 - 10/06/2020

Báo cáo số 756/QLCL-KH ngày 10/6/2020 kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 2880/BC-BNN-PC ngày 27/4/2020 kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 2016-2020 Báo cáo số 2880/BC-BNN-PC ngày 27/4/2020 kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 2016-2020
Cập nhật: 01:39 - 27/04/2020

Báo cáo số 2880/BC-BNN-PC ngày 27/4/2020 kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 2016-2020

Báo cáo số 480/QLCL-TTPC ngày 14/4/2020 kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Cục 2016-2020 Báo cáo số 480/QLCL-TTPC ngày 14/4/2020 kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Cục 2016-2020
Cập nhật: 03:26 - 14/04/2020

Báo cáo số 480/QLCL-TTPC ngày 14/4/2020 kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Cục 2016-2020

Báo cáo số 367/QLCL-TTPC ngày 19/3/2020 kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí I-2020 Báo cáo số 367/QLCL-TTPC ngày 19/3/2020 kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí I-2020
Cập nhật: 02:10 - 19/03/2020

Báo cáo số 367/QLCL-TTPC ngày 19/3/2020 kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí I-2020

Quyết định số 851/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/3/2020 ban hành khung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Quyết định số 851/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/3/2020 ban hành khung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ
Cập nhật: 02:55 - 16/03/2020

Quyết định số 851/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/3/2020 ban hành khung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO