Liên kết - tiện ích
QĐ 358/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 QĐ 358/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Cập nhật: 09:22 - 31/12/2020

QĐ 358/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Công văn 8719/BNN-QLCL ngày 14/12/2020 tăng cường kiểm soát  chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc Công văn 8719/BNN-QLCL ngày 14/12/2020 tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
Cập nhật: 01:43 - 14/12/2020

Báo cáo số 1660/QLCL-VP ngày 13/11/2020 kết quả cải cách hành chính năm 2020 Báo cáo số 1660/QLCL-VP ngày 13/11/2020 kết quả cải cách hành chính năm 2020
Cập nhật: 08:21 - 13/11/2020

Báo cáo số 1660/QLCL-VP ngày 13/11/2020 kết quả cải cách hành chính năm 2020

Trả lời kiến nghị quý III/2020 lĩnh vực thủy sản Trả lời kiến nghị quý III/2020 lĩnh vực thủy sản
Cập nhật: 04:16 - 13/11/2020

Trả lời kiến nghị quý III/2020 lĩnh vực thủy sản

Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ
Cập nhật: 04:19 - 30/09/2020

Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ

Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020 Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020
Cập nhật: 08:47 - 11/09/2020

Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020

Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020 Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020
Cập nhật: 10:23 - 09/09/2020

Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020

CV 1219/QLCL-VP ngày 04/9/2020 gửi các đơn vị trong hệ thống Cục v/v triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ NNPTNT CV 1219/QLCL-VP ngày 04/9/2020 gửi các đơn vị trong hệ thống Cục v/v triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ...
Cập nhật: 10:06 - 04/09/2020

CV 1219/QLCL-VP ngày 04/9/2020 gửi các đơn vị trong hệ thống Cục v/v triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ...

Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Ukraina Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Ukraina
Cập nhật: 03:22 - 24/08/2020

Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020
Cập nhật: 04:27 - 20/07/2020

Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO