Liên kết - tiện ích
Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của...
Cập nhật: 10:01 - 24/12/2018

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018
Cập nhật: 01:54 - 19/12/2018

Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NNPTNT Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng...
Cập nhật: 03:25 - 13/08/2018

Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ...

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cập nhật: 04:26 - 01/12/2017

Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua...
Cập nhật: 03:41 - 19/09/2017

Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua...

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg  NGÀY 19/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY...
Cập nhật: 11:12 - 27/06/2017

Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Argentina Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Argentina
Cập nhật: 09:26 - 24/11/2015

Mẫu chứng thư của một số thị trường xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam đã được NAFIQAD chấp thuận: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Na Uy Mẫu chứng thư của một số thị trường xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam đã được NAFIQAD chấp thuận: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Na Uy
Cập nhật: 09:25 - 24/11/2015

Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Braxin Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Braxin
Cập nhật: 09:25 - 24/11/2015

Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Hàn Quốc Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Hàn Quốc
Cập nhật: 09:24 - 24/11/2015


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO