Các khóa đào tạo của Hoa Kỳ về quy định trong Chương trình thanh tra cá da trơn    
Cập nhật: 08/01/2018 09:10
Xem lịch sử tin bài

Các khóa đào tạo của Hoa Kỳ về quy định trong Chương trình thanh tra cá da trơn 04 khóa đào tạo cho các đối tượng liên quan được tổ chức liên tục từ 10-20/01/2018

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao về việc phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tổ chức các khóa đào tạo về quy định trong Chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo như sau:

Khóa

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Khóa thứ 1

10-13/01/2018

(4 ngày)

Tầng 4 Trung tâm Học Liệu, Đại học Cần Thơ (khu 2), Đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Các quy định của Hoa Kỳ và chương trình HACCP (dành cho kiểm tra viên và cán bộ quản lý)

Khóa thứ 2

15-16/01/2018

(2 ngày)

Quy định của Hoa Kỳ đối với cơ sở chế biến

Khóa thứ 3

18-19/01/2018

(2 ngày)

Khách sạn Hương Sen, Số 18 Võ Trường Toản, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Quy định của Hoa Kỳ đối với cơ sở chế biến

Khóa thứ 4

20/01/2018

(1 ngày)

Quy định của Hoa Kỳ đối với cơ sở nuôi

(Khóa đào tạo có phiên dịch Anh - Việt)

NAFIQAD đã có văn bản gửi các cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan tham dự khóa đào tạo

Công văn mời các cơ quan QLNN tham dự download tại ĐÂY

Công văn mời các Hiệp hội, DN tham dự download tại ĐÂY 

Chương trình chi tiết các khóa học xin xem tại ĐÂY.

Tài liệu đào tạo:

Khóa 1:Tiếng Anh, Tiếng Việt

Khóa 2,3: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Khóa 4: Tiếng Anh, Tiếng Việt

NAFIQAD thông báo và kính mời các đơn vị liên quan cử đại diện tham dự các khóa đào tạo


PCL1

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO