Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng sáp nhập Chi cục QLCL NLS&TS về Chi cục VSATTP Cà Mau    
Cập nhật: 19/05/2020 08:25
Xem lịch sử tin bài

Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng sáp nhập Chi cục QLCL NLS&TS về Chi cục VSATTP Cà Mau Ngày 21/01/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 650/BNN-QLCL, trong đó đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau, tuy nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi của địa phương

Ngày 21/01/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 650/BNN-QLCL, trong đó đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau, tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Cà Mau chưa có phản hồi.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục có công văn số 3243/BNN-QLCL ngày 14/5/2020 gửi UBND tỉnh Cà Mau trong đó nêu rõ:

- Theo Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản tháng 4/2020 (số 446/BC-SNN ngày 20/4/2020) của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau, hiện nay, tại Cà Mau đang có vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND làm ảnh hưởng đến công tác quản lý ATTP.

- Do vậy, để thống nhất chỉ đạo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản trong phạm vi toàn quốc, tránh việc thực hiện không đồng bộ tại các địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản số 3243/BNN-QLCL ngày 14/5/2020 đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020, tổ chức tham vấn với các Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện. Trường hợp vẫn tiếp tục thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau có văn bản phản hồi, nêu rõ quá trình xây dựng đề án, lấy ý kiến các đơn vị,đánh giá, phân tích rõ các căn cứ pháp lý, tính cấp thiết, các ưu điểm, hạn chế … trong việc lựa chọn thực hiện phương án sáp nhập đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT vào đơn vị chuyên ngành của Sở Y tế.

Công văn số 3243/BNN-QLCL (tải về)

Công văn số 650/BNN-QLCLPhòng TTPC.


Ảnh minh họa

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 1273/QLCL-CL2 ngày 14/9/2020 của Cục QLCLNLS&TS về hướng dẫn truy xuất, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn của Công ty TNHH Hai thành viên lối sống mới - (15/09/2020 10:20) Văn bản hướng dẫn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố; Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về xử lý sự cố sản phẩm không bảo đảm ATTP (số 1224/QLCL-CL2... - (07/09/2020 03:39) Văn bản gửi đến Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố, Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm ATTP. - (01/09/2020 09:01) Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp - (01/09/2020 03:57) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại - (19/08/2020 02:23) Hội nghị triển khai Chỉ thị 17/CT-TTg và sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - (10/07/2020 09:43) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 09.3.2020) - (29/06/2020 11:13) Giấy mời và Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 - (25/06/2020 04:24) Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm... - (22/05/2020 10:54) Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới - (19/05/2020 08:44)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO