Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website
CHI TIẾT VĂN BẢN

Thông tư hướng dẫn về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

14/2011/TT-BYT

01/04/2011

Liên bộ, Bộ, ngành khác

Thông tư, Thông tư liên tịch

Chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm sản và muối
Nội dung văn bản:

Thông tư hướng dẫn nguyên tắc chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng, VSATTP. Thông tư này do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/6/2011

Tệp đính kèm:
CÁC VĂN BẢN KHÁC:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: