Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website
CHI TIẾT VĂN BẢN

Hướng dẫn trọng tâm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2012

357/BNN-QLCL

17/02/2012

Bộ NN&PTNT

Công văn

Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản, Chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm sản và muối, Thanh tra - Pháp chế
Tệp đính kèm:
CÁC VĂN BẢN KHÁC:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: