Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website
CHI TIẾT VĂN BẢN

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT

1133/QLCL-CL1

01/07/2010

NAFIQAD

Công văn

Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Nội dung văn bản:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn một số nội dung Thông tư này đối với việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản sản xuất tại Việt Nam và sản phẩm nhập khẩu, cụ thể như sau:

          - Chỉ tiêu an toàn thực phẩm (vi sinh, hóa học) chỉ định phân tích và mức giới hạn cho phép:

+ Theo quy định Điều 2, Thông tư 29: cơ quan kiểm tra quyết định lựa chọn chỉ tiêu chỉ định phân tích căn cứ vào danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn cho phép nêu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư.

 + Lưu ý việc chỉ định chỉ tiêu phân tích phải dựa trên đánh giá mức độ rủi ro đối với từng loại sản phẩm; lịch sử tuân thủ quy định của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu; tình hình thực tế về nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm từ nơi sản xuất, nước sản xuất; tình hình thực tế khi kiểm tra lô hàng và hồ sơ kèm theo.

          - Về tần suất lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng: theo quy định nêu tại Điều 12, Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT và công văn số 132/QLCL-CL1 ngày 22/01/2010 của Cục hướng dẫn thực hiện Thông tư 78/2009/TT-BNNPTNT và Quyết định 3535/QĐ-BNN-QLCL.

Tệp đính kèm:
CÁC VĂN BẢN KHÁC:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: