Thông tư số 53 /2011/TT-BNNPTNT ngày 02 /8 /2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản (19/08/2011)

Ngày 02/8/2011, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 53 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá CSSXt kinh doanh vật tư nông nghiệp và SP nông lâm thủy sản

Nội dung chi tiết của Thông tư 53 /2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8 /2011 tại đây.

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: