Danh sách doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh (17/04/2014)

 
STT
Tên doanh nghiệp sản xuất
Tên tiếng Anh
Mã số
Mặt hàng bị cảnh báo
Chỉ tiêu bị cảnh báo/Mức phát hiện
Nhà nhập khẩu
Cửa khẩu nhập
Lô hàng XK vào Nhật Bản phải có Giấy Chứng nhận CL và ATTP của NAFIQAD
Chế độ kiểm tra
1
Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản Trọng Nhân - Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân
TRONG NHAN SEAFOOD CO., LTD.
DL 54
Tôm bóc vỏ đông lạnh
(FROZEN PEELED SHRIMP)
Enrofloxacin
0,07 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 09/07/2012
Tôm sú đông lạnh (FROZEN HLSO BLACK TIGER SHRIMP)
Ethoxyquin
0,03 ppm
K.I.SHOJI CORP.LTD.
Nagoya
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 21/11/2012
2
Công ty Cổ phần Thực phẩm GN
GN Foods Joint Stock Company
DL 719
Bánh cuốn hải sản hấp (FROZEN STEAMED SHRIMP SPRING ROLL)
Chloramphenicol 0,0005 ppm
WORLD FOODS CO.,LTD.
Tokyo
Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 25/07/2012
Bánh cuộn hải sản (FROZEN STEAMED SHRIMP SPRING ROLL)
Chloramphenicol 0,0034 ppm
WORLD FOODS CO.,LTD.
Tokyo
Sản phẩm hải sản phối chế đông lạnh
3
Nhà máy đông lạnh - Công ty Cổ phần Quốc tế Lô - Gi - Stíc Hoàng Hà
HOANG HA INTERNATIONAL LOGISTICS
DL 379
Cá rô phi ướp lạnh (Fresh Tilapia)
Enrofloxacin
0,02 ppm
RIKEN LTD.
Narita airport
Cá nuôi và
sản phẩm chế biến từ cá nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày    14/08/2012
4
Xí nghiệp Đông lạnh Á Châu - Công ty TNHH XNK thực phẩm Á Châu
ASIA FROZEN FACTORY
DL 422
Bánh Gyoza PTO đông lạnh (FROZEN WHITE GYOZA)
Enrofloxacin
0,14 ppm
KAGAMI SUISAN CO., LTD.
Nagoya
Tôm nuôi và
sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 19/09/2012
5
Nhà máy Đông lạnh Mỹ Sơn - Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION
DL 421
 
 
 
Tôm thẻ chân trắng vụn sushi đông lạnh (FROZEN VM EBI SHIN)
Oxytetracycline 0,45 ppm
S. ISHIMITSU & CO., LTD.
Kawasaki
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 16/04/2014
 
6
Công ty TNHH thủy sản Toàn Cầu
 
GLOBAL SEA-PRODUCT COMPANY LIMITED
DL 243
Tôm thẻ nhỏ tẩm bột chiên (POWDERED BABY SHRIMP FRY)
Enrofloxacin
0,02 ppm
OKAYA & CO., LTD
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 21/12/2012
Tôm sắt lột vỏ đông lạnh
(PD SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
OKAYA & CO.,LTD.
Tokyo
Hải sản và sản phẩm chế biến từ hải sản
(hải sản gồm: tôm biển, mực, nghêu)
Hải sản trộn đông lạnh (nghêu, tôm, sắt) (SEAFOOD MIX)
Chloramphenicol 0,0005ppm
GULF FOODS CO., LTD.
Tokyo
Hải sản trộn đông lạnh (mực, nghêu, tôm sắt) (SEAFOOD MIX)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
GULF FOODS CO., LTD.
Tokyo
7
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
 
HOAN MY CO., LTD.
HK 98
Ruốc khô (DRIED BABY SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0067ppm
M. A. TRADING CO., LTD.
Shimizu
Ruốc khô
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 18/01/2013
8
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường
 
VIET CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY
DL 411
Tôm sú vỏ đông Block (FROZEN SHRIMP SHELL ON (BLACK TIGER))
Ethoxyquin
 0,03ppm
SOJITZ CORPORATION
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/01/2013
9
Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Tân Thuận
AGREX SAIGON EXP. FOODSTUFFS & AGRICULTURAL PRODUCTS CO.
DL 111
Bánh mỳ hải sản đông lạnh
(BREAD WITH EBICHILI SAUCE)
Enrofloxacin
0,01 ppm
HIRAHACHI CO., LTD.
Osaka
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 03/09/2013
10
Công ty cổ phần thủy sản Cafatex
CAFATEX CORPORATION
DL 65
Tôm thẻ chân trắng đông lạnh
(FROZEN SHRIMP VANNAMEI PD)
Enrofloxacin
0,01 ppm
HANWA CO.,LTD.
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 17/10/2013
11
Công ty Cổ phần thủy sản Phú Minh Hưng
PHU MINH HUNG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY
DL 415
Tôm thẻ chân trắng đông lạnh (FROZEN PEELED SHRIMP)
Enrofloxacin
0,02 ppm
SOJITZ CORPORATION
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 11/11/2013
12
Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi
UT XI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING COMPANY
DL 322
NOBASHI EBI
Enrofloxacin
0,06 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/12/2013
Tôm sú PTO EBI chiên đông lạnh (HO PTO EBI FRY BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,02 ppm
M.A. TRADING CO.,LTD.
Fukuoka
13
Công ty cổ phần XK Thuỷ sản 2 Quảng Ninh
 
(nhà xuất khẩu: Công ty Cổ phần thủy sản Năm Sao – DL 171)
 
Quang Ninh Aquatic Products Export Joint Stock Company No 2 (Aquapexco)
 
DL 49
Mực ống ăn liền (FROZEN YARIIKA TENTACLES)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
GULF FOODS CO., LTD.
Kobe 2nd section
 
Mực và sản phẩm chế biến từ mực
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 19/12/2013
14
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân
TACVAN SEAFOODS CO.
DL 401
Tôm sắt bóc vỏ đông lạnh
(FROZEN PEELED SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0005 ppm
MATSUDA SANGYO CO.,LTD.
Tokyo
Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 22/01/2014
15
Công ty Cổ phần hải sản Nha Trang (Nha Trang FISCO)
NHATRANG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY (NHATRANG FISCO)
DL 115
Tôm thẻ PD tươi đông lạnh
(FROZEN SHRIMP)
Enrofloxacin
0,02 ppm
CPF TOKYO CO.,LTD.
Kawasaki
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
16
Công ty Cổ phần thực phẩm TSXK Cà Mau
FINE FOODS COMPANY -
DL 348
Tôm Sú Nobashi (STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,01 ppm
TOP INTERTRADE CORP.
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
17
Xí nghiệp Chế biến mặt hàng mới FNF - Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau
SEAPRIMEXCO VIETNAM -
DL118
Tôm Sú Nobashi đông lạnh
 (BLACK TIGER NOBASHI)
Enrofloxacin
0,04 ppm
NISHIHARA SHOKAI CO.,LTD.
Fukuoka
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
18
Công ty Cổ phần XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu
GLOBAL BLUE OCEAN IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
 
DL745
Tôm sắt thịt đông block (PEELED SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0012 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
19
Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang
HAI WANG SEAFOOD CO.,LTD.
DL 728
Mực ống cắt khoanh trụng (FROZEN BLANCHING RING SQUID)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
SHIBAMOTO & CO.,LTD.
Tokyo
Mực và sản phẩm chế biến từ mực
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
20
Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú
MINH PHU SEAFOOD CORP
DL 145
Tôm thẻ chân trắng nguyên con, hấp chín (FROZEN LIVE VANNAMEI COOKED HO BP NCB)
Furazolidone (AOZ) 0,002 ppm
S.ISHIMITSU & CO.,LTD.
Kawasaki
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 19/02/2014
Tôm thẻ chân trắng hấp chín, chế biến sushi đông lạnh (FROZEN VANNAMEI SUSHI EBI)
Oxytetracycline
0,4 ppm
BONGOURMET CORP
Fukuoka
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày
16/04/2014
 
21
Công ty TNHH kinh doanh chế biến TS và XNK Quốc Việt
QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING TRADING AND IMPORT-EXPORT CO.,LTD.
DL 200
Tôm thẻ chân trắng xẻ bướm hấp
(F COOKED SUSHI VANNAMEI SHRIMP)
Enrofloxacin
0,02 ppm
FUJI CORPORATION
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 19/02/2014
22
Công  ty Cổ phần Hải Việt -  Nhà máy HAVICO 1
HAI VIET CO.,LTD.HAVICO BCC PLANT
DL 194
Tôm thẻ chân trắng xẻ bướm đông lạnh (FROZEN EBI HIRAKI (V)
Oxytetracycline 2,1 ppm
KANEMATSU CORPORATION
Kobe
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 14/03/2014
23
Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải -Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Hóc Môn
COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION
DL 237
Tôm thẻ PTO xiên que
(PTO SHRIMP SKEWER)
Oxytetracycline 0,3 ppm
C'S. COM CORPORATION
Shimonoseki
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 27/03/2014
Tôm thẻ chân trắng PTO tẩm bột
(FROZEN SKY SHRIMP FRY (A))
Oxytetracycline
0,6 ppm
HIGASHIMARU INTERNATIONAL CORPORATION
Tokyo
 
24
Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh- Nhà máy 2
THONG THUAN CAM RANH SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY
DL 373
Tôm thẻ thịt đông lạnh (FROZEN PEELED DEVEINED VANNAMEI SHRIMP)
Oxytetracycline
0,3 ppm
TOYO REIZO CO., LTD.
Kawasaki
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 16/04/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản; tiếp theo Công văn số 919/QLCL-CL1 ngày 19/06/2012 về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Nhật Bản và Canada, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đã có văn bản số 1075/QLCL-CL1 ngày 12/7/2012 thông báo Danh sách các doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh đến Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh/thành phố, chi tiết xin xem văn bản tại ĐÂY
 

 

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: