Danh sách doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh (28/01/2016)

 

STT

Tên doanh nghiệp sản xuất

Tên tiếng Anh

Mã số

Mặt hàng bị cảnh báo

Chỉ tiêu bị cảnh báo/Mức phát hiện

Nhà nhập khẩu

Cửa khẩu nhập

Lô hàng XK vào Nhật Bản phải có Giấy Chứng nhận CL và ATTP của NAFIQAD

Chế độ kiểm tra

1

Nhà máy đông lạnh - Công ty Cổ phần Quốc tế Lô - Gi - Stíc Hoàng Hà

HOANG HA INTERNATIONAL LOGISTICS

DL 379

Cá rô phi ướp lạnh (Fresh Tilapia)

Enrofloxacin

0,02 ppm

RIKEN LTD.

Narita airport

Cá nuôi và

sản phẩm chế biến từ cá nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày    14/08/2012

2

Công ty TNHH thủy sản Toàn Cầu

 

GLOBAL SEA-PRODUCT COMPANY LIMITED

DL 243

Tôm thẻ nhỏ tẩm bột chiên (POWDERED BABY SHRIMP FRY)

Enrofloxacin

0,02 ppm

OKAYA & CO., LTD

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 21/12/2012

Tôm sắt lột vỏ đông lạnh

(PD SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0006 ppm

OKAYA & CO.,LTD.

Tokyo

Hải sản  và sản phẩm chế biến từ hải sản

(hải sản gồm: tôm biển, mực, nghêu)

Hải sản trộn đông lạnh (nghêu, tôm, sắt) (SEAFOOD MIX)

Chloramphenicol 0,0005ppm

GULF FOODS CO., LTD.

Tokyo

Hải sản trộn đông lạnh (mực, nghêu, tôm sắt) (SEAFOOD MIX)

Chloramphenicol 0,0006 ppm

GULF FOODS CO., LTD.

Tokyo

3

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường

 

VIET CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

DL 411

Tôm sú vỏ đông Block (FROZEN SHRIMP SHELL ON (BLACK TIGER))

Ethoxyquin

 0,03ppm

SOJITZ CORPORATION

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/01/2013

4

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Tân Thuận

AGREX SAIGON EXP. FOODSTUFFS & AGRICULTURAL PRODUCTS CO.

DL 111

Bánh mỳ hải sản đông lạnh

(BREAD WITH EBICHILI SAUCE)

Enrofloxacin

0,01 ppm

HIRAHACHI CO., LTD.

Osaka

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 03/09/2013

5

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi

UT XI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING COMPANY

DL 322

NOBASHI EBI

Enrofloxacin

0,06 ppm

MARUBENI CORPORATION

Tokyo

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/12/2013

Tôm sú PTO EBI chiên đông lạnh (HO PTO EBI FRY BLACK TIGER SHRIMP)

Enrofloxacin

0,02 ppm

M.A. TRADING CO.,LTD.

Fukuoka

6

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân

TACVAN SEAFOODS CO.

DL 401

Tôm sắt bóc vỏ đông lạnh

(FROZEN PEELED SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0005 ppm

MATSUDA SANGYO CO.,LTD.

Tokyo

Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 22/01/2014

7

Công ty Cổ phần XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu

GLOBAL BLUE OCEAN IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

 

DL 745

Tôm sắt thịt đông block (PEELED SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0012 ppm

MARUBENI CORPORATION

Tokyo

Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014

8

Công  ty Cổ phần Hải Việt -  Nhà máy HAVICO 1

HAI VIET CO.,LTD.HAVICO BCC PLANT

DL 194

Tôm thẻ chân trắng xẻ bướm đông lạnh (FROZEN EBI HIRAKI (V)

Oxytetracycline

2,1 ppm

KANEMATSU CORPORATION

Kobe

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

 

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 14/03/2014

9

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CAFISH)

CANTHO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY

(CAFISH VIETNAM)

DL 134

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh (FROZEN VANNAMEI SHRIMP)

Enrofloxacin

 0,01 ppm

K.I. SHOJI CORP.LTD.

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/07/2014

10

Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới

NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD

DL 163

Tôm tẩm bột đông lạnh (FROZEN EBI FRY)

Enrofloxacin

0,03 ppm

MERRY TIME FOODS CO.,LTD.

Tokyo

Tôm nuôi tẩm bột đông lạnh

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 02/02/2015

11

Công ty CP thực phẩm TSXK Cà Mau

FINE FOODS COMPANY

DL 348

Tôm sú PTO đông lạnh

(STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMP)

Enrofloxacin

0,03 ppm

TOP INTERTRADE CORP.

Tokyo

Tôm sú đông lạnh

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015

Tôm sú PTO đông lạnh

 

(FROZEN STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMPS)

Enrofloxacin

0,12 ppm

TOP INTERTRADE CORP.

Tokyo

12

Công ty TNHH Đông Tiến

DONG TIEN CO.,LTD.

HK 715

Cá bò khô tẩm gia vị

(DRIED SEASONED KAWAHAGI)

Chloramphenicol 0,0023 ppm

NEW POINT CO., LTD

Kobe 2nd

Cá bò khô tẩm gia vị

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015

Cá bò khô tẩm gia vị

(DRIED SEASONED KAWAHAGI)

Chloramphenicol 0,0007 ppm

GOSHOKU CO.,LTD

Kobe

13

Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải

TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD. - MIOFISH

HK 63

Cá bò khô tẩm gia vị

(DRIED SEASONED KAWAHAGI)

Chloramphenicol 0,0021 ppm

CHO JEA MIN

Osaka

Cá bò khô tẩm gia vị

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015

14

Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu, Công ty cổ phần thuỷ sản Minh Hải

SEAPRODEX MINH HAI

DL 78

Tôm sú nuôi Nobashi đông lạnh

(PTOE BLACK TIGER SHRIMP)

Enrofloxacin 0.02 ppm

KANEMATSU CORPORATION

Tokyo

Tôm sú nuôi đông lạnh

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 13/03/2015

15

Phân xưởng 2, Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau

SEAPRIMEXCO

DL 196

Tôm nuôi NOBASHI EBI với STPP

(NOBASHI EBI WITH STPP)

Enrofloxacin 0,01 ppm

SHIGAKEN TRADE CO., LTD.

Kobe

 

Tôm nuôi NOBASHI EBI

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày 10/04/2015

16

Phân xưởng Chế biến hàng khô Mỹ An, Công ty TNHH-TMTH Phước Tiến

FUTCO., LTD.

HK 94

Cá bò khô tẩm gia vị

(DRIED SEASONED KAWAHAGI)

Chloramphenicol 0.0006 ppm

TAKASHIM-A SHOJI CO.,LTD.

Kobe

Cá bò khô tẩm gia vị

 

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày 10/04/2015

17

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi

HOANG PHUONG SEAFOOD FACTORY

DL 322

Tôm thẻ chân trắng nuôi đông lạnh

(VANNAMEI SHRIMP)

Furazolidone (AOZ)

0,011 ppm

TOKYO KYOKUICHI CO., LTD.

Tokyo

Tôm thẻ chân trắng nuôi đông lạnh

 

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày 10/04/2015

18

Công ty TNHH TM SX Hoàng Cầm

HOANG CAM TRADING MANUFACTURING CO.,LTD.

DL 271

Mực nang fillet

 đông lạnh

(FROZEN CUTTLEFISH FILLET)

Chloramphenicol (0,0005 ppm)

GOSHOKU CO.,LTD.

Tokyo

Mực nang fillet

 đông lạnh

 

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    11/08/2015

19

Phân xưởng 3, Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Trà Kha

 

SEAPRODEX MINH HAI

DL 204

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

(FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMPS)

Furazolidone 0,005 ppm

EBI NO DAIMARU CO., LTD.

Tokyo

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

 

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    11/09/2015

20

Doanh nghiệp Tư nhân Chín Tuy

CHIN TUY PTE.,

HK 112

Ruốc khô

(DRIED BABY SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0024 ppm

KANEMATSU SHOKUHIN KOGYO CO.LTD

Shimizu

Ruốc khô

 

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    6/10/2015

21

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản & XNK NGÔ BROS

NGO BROS SEAPRODUCTS IMPORT-EXPORT ONE MEMBER COMPANY LIMITED

DL 786

Tôm thẻ chân trắng Sushi động lạnh

(FROZEN SUSHI EBI VANNAMEI SHRIMP)

Furazolidone 0,007 ppm

ADACHI CORPORATION

Tokyo

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    06/10/2015

22

Xí nghiệp đông lạnh F32 - Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước

THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

DL 32

Tôm thẻ chân trắng PD đông lạnh

(FROZEN RAW PD VANNAMEI SHRIMP)

Furazolidone 0,004 ppm

FUJI CORPORATION

Tokyo

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    09/11/2015

23

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CAFISH)

CANTHO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY CAFISH VIETNAM

DL 134

Tôm sú PD đông lạnh

(FROZEN PD BLACK TIGER SHRIMP)

Enrofloxacin

0,02 ppm

 

HANWA CO.,LTD.

Nagoya

Tôm sú đông lạnh

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    20/11/2015

24

Công ty TNHH Đông Tiến

DONGTIEN CO., LTD

HK 715

DRIED SEASONED KAWAHAGI

Chloramphenicol 0,0008 ppm

NEW POINT CO.,LTD

Kobe 2nd section

Cá bò khô tẩm gia vị

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    07/01/2016

DRIED SEASONED KAWAHAGI

Chloramphenicol 0,0009 ppm

NEW POINT CO.,LTD

Kobe 2nd section

DRIED SEASONED KAWAHAGI

Chloramphenicol 0,0017 ppm

NEW POINT CO., LTD

Kobe 2nd section

25

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản & XNK NGÔ BROS

NGO BROS SEAPRODUCTS IMPORT-EXPORT ONE MEMBER COMPANY LIMITED

DL 786

FROZEN BREADED PTO EBI

Enrofloxacin

0,04 ppm

MARUBENI CORPORATION

Yokohama

Tôm nuôi đông lạnh

Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    07/01/2016

FROZEN VANAMEI EBIFRY SHRIMP

Enrofloxacin

0,01 ppm

MARUBENI CORPORATION

Yokohama

 

 

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: