Danh sách doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh (29/07/2014)

 

STT

Tên doanh nghiệp sản xuất

Tên tiếng Anh

Mã số

Mặt hàng bị cảnh báo

Chỉ tiêu bị cảnh báo/Mức phát hiện

Nhà nhập khẩu

Cửa khẩu nhập

Lô hàng XK vào Nhật Bản phải có Giấy Chứng nhận CL và ATTP của NAFIQAD

Chế độ kiểm tra

1

Công ty Cổ phần Thực phẩm GN

GN Foods Joint Stock Company

DL 719

Bánh cuốn hải sản hấp (FROZEN STEAMED SHRIMP SPRING ROLL)

Chloramphenicol 0,0005 ppm

WORLD FOODS CO.,LTD.

Tokyo

Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 25/07/2012

Bánh cuộn hải sản (FROZEN STEAMED SHRIMP SPRING ROLL)

Chloramphenicol  0,0034 ppm

WORLD FOODS CO.,LTD.

Tokyo

Sản phẩm hải sản phối chế đông lạnh

2

Nhà máy đông lạnh - Công ty Cổ phần Quốc tế Lô - Gi - Stíc Hoàng Hà

HOANG HA INTERNATIONAL LOGISTICS

DL 379

Cá rô phi ướp lạnh (Fresh Tilapia)

Enrofloxacin

0,02 ppm

RIKEN LTD.

Narita airport

Cá nuôi và

sản phẩm chế biến từ cá nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày    14/08/2012

3

Nhà máy Đông lạnh Mỹ Sơn - Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

DL 421

 

 

 

Tôm thẻ chân trắng vụn sushi đông lạnh (FROZEN VM EBI SHIN)

Oxytetracycline 0,45 ppm

S. ISHIMITSU & CO., LTD.

Kawasaki

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 16/04/2014

 

4

Công ty TNHH thủy sản Toàn Cầu

 

GLOBAL SEA-PRODUCT COMPANY LIMITED

DL 243

Tôm thẻ nhỏ tẩm bột chiên (POWDERED BABY SHRIMP FRY)

Enrofloxacin

0,02 ppm

OKAYA & CO., LTD

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 21/12/2012

Tôm sắt lột vỏ đông lạnh

(PD SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0006 ppm

OKAYA & CO.,LTD.

Tokyo

Hải sản  và sản phẩm chế biến từ hải sản

(hải sản gồm: tôm biển, mực, nghêu)

Hải sản trộn đông lạnh (nghêu, tôm, sắt) (SEAFOOD MIX)

Chloramphenicol 0,0005ppm

GULF FOODS CO., LTD.

Tokyo

Hải sản trộn đông lạnh (mực, nghêu, tôm sắt) (SEAFOOD MIX)

Chloramphenicol 0,0006 ppm

GULF FOODS CO., LTD.

Tokyo

5

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

 

HOAN MY CO., LTD.

HK 98

Ruốc khô (DRIED BABY SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0067ppm

M. A. TRADING CO., LTD.

Shimizu

Ruốc khô

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 18/01/2013

6

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường

 

VIET CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

DL 411

Tôm sú vỏ đông Block (FROZEN SHRIMP SHELL ON (BLACK TIGER))

Ethoxyquin

 0,03ppm

SOJITZ CORPORATION

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/01/2013

7

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Tân Thuận

AGREX SAIGON EXP. FOODSTUFFS & AGRICULTURAL PRODUCTS CO.

DL 111

Bánh mỳ hải sản đông lạnh

(BREAD WITH EBICHILI SAUCE)

Enrofloxacin

0,01 ppm

HIRAHACHI CO., LTD.

Osaka

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 03/09/2013

8

Công ty cổ phần thủy sản Cafatex

CAFATEX CORPORATION

DL 65

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

(FROZEN SHRIMP VANNAMEI PD)

Enrofloxacin

0,01 ppm

HANWA CO.,LTD.

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 17/10/2013

9

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi

UT XI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING COMPANY

DL 322

NOBASHI EBI

Enrofloxacin

0,06 ppm

MARUBENI CORPORATION

Tokyo

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/12/2013

Tôm sú PTO EBI chiên đông lạnh (HO PTO EBI FRY BLACK TIGER SHRIMP)

Enrofloxacin

0,02 ppm

M.A. TRADING CO.,LTD.

Fukuoka

10

Công ty cổ phần XK Thuỷ sản 2 Quảng Ninh

 

(nhà xuất khẩu: Công ty Cổ phần thủy sản Năm Sao – DL 171)

 

Quang Ninh Aquatic Products Export Joint Stock Company No 2 (Aquapexco)

 

DL 49

Mực ống ăn liền (FROZEN YARIIKA TENTACLES)

Chloramphenicol 0,0006 ppm

GULF FOODS CO., LTD.

Kobe 2nd section

 

Mực và sản phẩm chế biến từ mực

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 19/12/2013

11

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân

TACVAN SEAFOODS CO.

DL 401

Tôm sắt bóc vỏ đông lạnh

(FROZEN PEELED SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0005 ppm

MATSUDA SANGYO CO.,LTD.

Tokyo

Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 22/01/2014

12

Công ty Cổ phần thực phẩm TSXK Cà Mau

FINE FOODS COMPANY  -

DL 348

Tôm Sú Nobashi (STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMP)

Enrofloxacin

0,01 ppm

TOP INTERTRADE CORP.

Tokyo

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014

13

Xí nghiệp Chế biến mặt hàng mới FNF - Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau

SEAPRIMEXCO VIETNAM -

DL 118

Tôm Sú Nobashi đông lạnh

 (BLACK TIGER NOBASHI)

Enrofloxacin

0,04 ppm

NISHIHARA SHOKAI CO.,LTD.

Fukuoka

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014

14

Công ty Cổ phần XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu

GLOBAL BLUE OCEAN IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

 

DL 745

Tôm sắt thịt đông block (PEELED SHRIMP)

Chloramphenicol 0,0012 ppm

MARUBENI CORPORATION

Tokyo

Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014

15

Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú

MINH PHU SEAFOOD CORP

DL 145

Tôm thẻ chân trắng nguyên con, hấp chín (FROZEN LIVE VANNAMEI COOKED HO BP NCB)

Furazolidone (AOZ) 0,002 ppm

S.ISHIMITSU & CO.,LTD.

Kawasaki

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 19/02/2014

Tôm thẻ chân trắng tẩm bột

(FROZEN VANNAMEI EBIFRY SHRIMPS)

Furazolidone

 0,012 ppm

YACHIYO CORPORATION

Osaka

 

16

Công ty TNHH kinh doanh chế biến TS và XNK Quốc Việt

QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING TRADING AND IMPORT-EXPORT CO.,LTD.

DL 200

Tôm thẻ chân trắng xẻ bướm hấp

(F COOKED SUSHI VANNAMEI SHRIMP)

Enrofloxacin

0,02 ppm

FUJI CORPORATION

Tokyo

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 19/02/2014

17

Công  ty Cổ phần Hải Việt -  Nhà máy HAVICO 1

HAI VIET CO.,LTD.HAVICO BCC PLANT

DL 194

Tôm thẻ chân trắng xẻ bướm đông lạnh (FROZEN EBI HIRAKI (V)

Oxytetracycline 2,1 ppm

KANEMATSU CORPORATION

Kobe

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

 

 

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 14/03/2014

 

18

Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh- Nhà máy 2

THONG THUAN CAM RANH SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

DL 373

Tôm thẻ thịt đông lạnh (FROZEN PEELED DEVEINED VANNAMEI SHRIMP)

Oxytetracycline

0,3 ppm

TOYO REIZO CO., LTD.

Kawasaki

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 16/04/2014

 

19

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 – Nhà máy Chế biến thực phẩm Tân Phú Trung

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.1

DL 01

Tôm sú tẩm bột

(BREADED PRAWN)

Chloramphenicol 0,0005 ppm

SHOKURYU CO.,LTD.

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 22/04/2014

20

Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải -Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Hóc Môn

COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION

DL 237

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

(FROZEN VANNAMEI SHRIMP)

Oxytetracycline

0,5 ppm

HIGASHIMARU INTERNATIONAL CORPORATION

Osaka

 

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 23/06/2014

21

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CAFISH)

CANTHO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY

(CAFISH VIETNAM)

DL 134

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh (FROZEN VANNAMEI SHRIMP)

Enrofloxacin

 0,01 ppm

K.I. SHOJI CORP.LTD.

Tokyo

Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi

Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/07/2014

 

 

 
 
Thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản; tiếp theo Công văn số 919/QLCL-CL1 ngày 19/06/2012 về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Nhật Bản và Canada, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đã có văn bản số 1075/QLCL-CL1 ngày 12/7/2012 thông báo Danh sách các doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh đến Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh/thành phố, chi tiết xin xem văn bản tại ĐÂY
 

 

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: