Danh sách doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh (13/03/2015)

 
 
 
STT
Tên doanh nghiệp sản xuất
Tên tiếng Anh
Mã số
Mặt hàng bị cảnh báo
Chỉ tiêu bị cảnh báo/Mức phát hiện
Nhà nhập khẩu
Cửa khẩu nhập
Lô hàng XK vào Nhật Bản phải có Giấy Chứng nhận CL và ATTP của NAFIQAD
Chế độ kiểm tra
 1. 1
Nhà máy đông lạnh - Công ty Cổ phần Quốc tế Lô - Gi - Stíc Hoàng Hà
HOANG HA INTERNATIONAL LOGISTICS
DL 379
Cá rô phi ướp lạnh (Fresh Tilapia)
Enrofloxacin
0,02 ppm
RIKEN LTD.
Narita airport
Cá nuôi và
sản phẩm chế biến từ cá nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày    14/08/2012
 1.  2
Công ty TNHH thủy sản Toàn Cầu
 
GLOBAL SEA-PRODUCT COMPANY LIMITED
DL 243
Tôm thẻ nhỏ tẩm bột chiên (POWDERED BABY SHRIMP FRY)
Enrofloxacin
0,02 ppm
OKAYA & CO., LTD
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 21/12/2012
Tôm sắt lột vỏ đông lạnh
(PD SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
OKAYA & CO.,LTD.
Tokyo
Hải sản và sản phẩm chế biến từ hải sản
(hải sản gồm: tôm biển, mực, nghêu)
Hải sản trộn đông lạnh (nghêu, tôm, sắt) (SEAFOOD MIX)
Chloramphenicol 0,0005ppm
GULF FOODS CO., LTD.
Tokyo
Hải sản trộn đông lạnh (mực, nghêu, tôm sắt) (SEAFOOD MIX)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
GULF FOODS CO., LTD.
Tokyo
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
 
HOAN MY CO., LTD.
HK 98
Ruốc khô (DRIED BABY SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0067ppm
M. A. TRADING CO., LTD.
Shimizu
Ruốc khô
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 18/01/2013
 1.  4
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường
 
VIET CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY
DL 411
Tôm sú vỏ đông Block (FROZEN SHRIMP SHELL ON (BLACK TIGER))
Ethoxyquin
 0,03ppm
SOJITZ CORPORATION
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/01/2013
 1.  5
Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Tân Thuận
AGREX SAIGON EXP. FOODSTUFFS & AGRICULTURAL PRODUCTS CO.
DL 111
Bánh mỳ hải sản đông lạnh
(BREAD WITH EBICHILI SAUCE)
Enrofloxacin
0,01 ppm
HIRAHACHI CO., LTD.
Osaka
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 03/09/2013
 1.  6
Công ty cổ phần thủy sản Cafatex
CAFATEX CORPORATION
DL 65
Tôm thẻ chân trắng đông lạnh
(FROZEN SHRIMP VANNAMEI PD)
Enrofloxacin
0,01 ppm
HANWA CO.,LTD.
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 17/10/2013
 1.  7
Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi
UT XI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING COMPANY
DL 322
NOBASHI EBI
Enrofloxacin
0,06 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/12/2013
Tôm sú PTO EBI chiên đông lạnh (HO PTO EBI FRY BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,02 ppm
M.A. TRADING CO.,LTD.
Fukuoka
 1.  8
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân
TACVAN SEAFOODS CO.
DL 401
Tôm sắt bóc vỏ đông lạnh
(FROZEN PEELED SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0005 ppm
MATSUDA SANGYO CO.,LTD.
Tokyo
Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 22/01/2014
 1.  9
Công ty Cổ phần thực phẩm TSXK Cà Mau
FINE FOODS COMPANY -
DL 348
Tôm Sú Nobashi (STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,01 ppm
TOP INTERTRADE CORP.
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
 1.  10
Công ty Cổ phần XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu
GLOBAL BLUE OCEAN IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
 
DL 745
Tôm sắt thịt đông block (PEELED SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0012 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
 11
 
 1.  
Công ty Cổ phần Hải Việt -  Nhà máy HAVICO 1
HAI VIET CO.,LTD.HAVICO BCC PLANT
DL 194
Tôm thẻ chân trắng xẻ bướm đông lạnh (FROZEN EBI HIRAKI (V)
Oxytetracycline 2,1 ppm
KANEMATSU CORPORATION
Kobe
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 14/03/2014
 1.  12
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CAFISH)
CANTHO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY
(CAFISH VIETNAM)
DL 134
Tôm thẻ chân trắng đông lạnh (FROZEN VANNAMEI SHRIMP)
Enrofloxacin
 0,01 ppm
K.I. SHOJI CORP.LTD.
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/07/2014
 1.  13
Phân xưởng I - Công ty Chế biến XKTS Thọ Quang
DANANG SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT CORPORATION
DL 190
Tôm thẻ chân trắng PD cấp đông IQF
(FROZEN PEELED SHIRIMP)
Furazolidone (AOZ)
0,002 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/11/2014
 1.  14
Doanh nghiệp Tư nhân Chín Tuy
CHIN TUY PRIVATE ENTERPRISE (CHIN TUY PTY.,)
HK 112   
Ruốc khô (DRIED BABY SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD.
Kobe
Hải sản và sản phẩm chế biến từ Hải sản
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/12/2014
 1.  15
Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV- Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - Xí Nghiệp Chế biến thực phẩm Việt Nhật
COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION
DL 193
Tôm tẩm bột đông lạnh (FROZEN BM MARINATED SHRIMP)
Furazolidone
0,005 ppm
HIGASHIMARU INTERNATIONAL CORPORATION
Kawasaki
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/12/2014
 1.  16
Phân xưởng 3 - Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre
CAUTRE EXP. GOODS PROCESSING JOINT STOCK CO. (CTE JSCO)
DL 103
Bánh ướt tôm đông lạnh (FROZEN STEAMED SHRIMP SPRING ROLL)
Chloramphenicol
 0,0013 ppm
Fukuoka
WORLD FOODS CO., LTD.
Bánh ướt tôm đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 14/01/2015
 1.  17
Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới
NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD
DL 163
Tôm tẩm bột đông lạnh (FROZEN EBI FRY)
Enrofloxacin
0,03 ppm
MERRY TIME FOODS CO.,LTD.
Tokyo
Tôm nuôi tẩm bột đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 02/02/2015
 1.  18
Công ty CP thực phẩm TSXK Cà Mau
FINE FOODS COMPANY
DL 348
Tôm sú PTO đông lạnh
(STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,03 ppm
TOP INTERTRADE CORP.
Tokyo
Tôm sú đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015
 1.  19
Công ty TNHH Đông Tiến
DONG TIEN CO.,LTD.
HK 715
Cá bò khô tẩm gia vị
(DRIED SEASONED KAWAHAGI)
Chloramphenicol 0,0023 ppm
NEW POINT CO., LTD
Kobe 2nd
Cá bò khô tẩm gia vị
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015
 1.  20
Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải
TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD. - MIOFISH
HK 63
Cá bò khô tẩm gia vị
(DRIED SEASONED KAWAHAGI)
Chloramphenicol 0,0021 ppm
CHO JEA MIN
Osaka
Cá bò khô tẩm gia vị
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015
 1.  21
Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản và XNK NGÔ BROS
NGO BROS SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT ONE MEMBER CO.,LTD.
DL 786
Tôm thẻ chân trắng PDTO đông lạnh
(FROZEN BLOCK RAW PDTO VANNAMEI SHRIMP)
Enrofloxacin 0.01 ppm
FUJI CORPORATION
Tokyo
Tôm thẻ chân trắng nuôi đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 13/03/2015
 1.  22
Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu, Công ty cổ phần thuỷ sản Minh Hải
SEAPRODEX MINH HAI
DL 78
Tôm sú nuôi Nobashi đông lạnh
(PTOE BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin 0.02 ppm
KANEMATSU CORPORATION
Tokyo
Tôm sú nuôi đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 13/03/2015
 
 
 
 
Thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản; tiếp theo Công văn số 919/QLCL-CL1 ngày 19/06/2012 về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Nhật Bản và Canada, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đã có văn bản số 1075/QLCL-CL1 ngày 12/7/2012 thông báo Danh sách các doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh đến Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh/thành phố, chi tiết xin xem văn bản tại ĐÂY
 

 

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: