Cục QLCL NLS&TS tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn bản pháp lý về QLCL, ATTP Nông lâm sản và Thủy sản (02/12/2011)

 Ngày 28/11 và 30/11/2011, tại Đà Nẵng, và Tp Hồ Chí Minh, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn bản pháp lý về QLCL, ATTP Nông lâm sản và Thủy sản cho gần 100 cán bộ của các Chi cục QLCL NLTS tỉnh/thành phố và gần 300 cán bộ của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thủy sản có sản phẩm xuất khẩu.

 

Nội dung lớp tập huấn: 

- Phổ biến chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Bộ NN&PTNT:

  + Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT v/v Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản ;

  + Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT v/v Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

  + Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNTv/v Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT

  + Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL v/v Kiểm tra tạp chất đối với tôm sú nguyên con, còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu;

  + Quyết định 2646/QĐ-BNN-QLCL v/v Một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản xuất khẩu;

  + Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL v/v Kiểm tra tăng cường lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản.

   + Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu.

  - Giải đáp các vướng mắc của các Chi cục địa phương, cũng như các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thủy sản có sản phẩm xuất khẩu.

- Bài trình bày tại lớp tập huấn xem tại đây.

 

Ngày 02/12/2011, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiếp tục tổ chức lớp tập huấn tại Tp Cần Thơ theo kế hoạch

 

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: