Quay lại
Số hiệu | 1041/QLCL-CL1
Tên văn bản | Công văn thông báo cảnh báo của EU về hóa chất kháng sinh và hiện tượng cá chết bất thường tại Việt Nam
Trích yếu |
Công văn thông báo cảnh báo của EU về hóa chất kháng sinh và hiện tượng cá chết bất thường tại Việt Nam
Ngày ban hành | 30/05/2016
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO