Tin mới 
Ngày 18/11/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã có văn bản số 2432/QLCL-CL2 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo về “Biện pháp quản lý ...
Văn bản mới
Tài liệu phổ biến
Quy định thị trường
Kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra
Cải cách hành chính
   GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: